هميشه دعا كنيد چشماني داشته باشيد كه بهترين ها را در آدمها ببيند...

قلبي كه خطاكارترين ها را ببخشد...

ذهني كه بديها را فراموش كند...

و روحي كه هيچگاه ايمانش به خدا را از دست ندهد!!!!

نويسنده:زهرا كفشدار حسيني

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 10:29 |


Powered By
BLOGFA.COM